$nbsp;

X

RANGER XLS 1 CẦU SỐ SÀN 2013 BẠC
Giá từ:425.000.000 đ
Đặc tính kĩ thuật

THÔNG TIN XE

GIÁ BÁN: 425.000.000 VNĐ

SỐ KM: 85.000 KM

BIỂN SỐ 51C

MÀU BẠC

NĂM SX: 2013

ĐĂNG KÝ 01/2014

PHỤ KIỆN: PHIM CÁCH NHIỆT, GHẾ DA, BỌC TRẦN, LÓT SÀN